گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی رستوک آلمان در تاریخ 14 فوریه 2019 در رستوک آلمان توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار خواهد گردید.