پیام دبیر اجرایی کنفرانس
1397/06/15

بعنوان دبیر اجرایی انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت با افتخار از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و توسعه‌گران دانش از سراسر کشورها برای مشارکت علمی در این رویداد بزرگ علمی دعوت به عمل می‌آورم. این رویداد علمی در امتداد سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های مدون انستیتو با هدف شناسایی و توسعه دستاوردهای علمی شاخص برگزار خواهد گردید، بدین وسیله کلیه دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظران می‌توانند با ارایه دستاوردهای علمی و تجربی، به صورت حضوری و غیرحضوری ما را در تحقق اهداف کنفرانس پیش‌روی یاری نمایند.

با احترام فراوان
هانس شف