نمایه مجموعه مقالات دوره اول کنفرانس در پایگاه استنادی کنفرانس های علمی
1398/07/15

اولین دوره کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی رستوک آلمان در تاریخ 14 فوریه 2019 برابر با ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ در رستوک آلمان توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار گردید. مجموعه مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی کنفرانس های علمی قابل مشاهده می باشد. برخی از مقالات نیز باتوجه به درخواست پژوهشگران در مجلات پایگاه تامسون رویترز و اسکوپوس چاپ گردیده است.