معرفی کنفرانس

درباره دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی رستوک آلمان

پیشرفت بشریت در گرو تولید، توسعه و انتشار دانش است، گاه این خلق دانش در حوزه انسانی و گاه در حوزه فناوری می‌باشد، آنچه واضح است این است که دنیای امروز، دنیای تبادل اندیشه‌ها و خلق ایده‌های نوینی است که موجب پیشرفت دانش بشری در عرصه های مختلف علم و فناوری می باشد. در این راستا آنچه مهم به نظر می‌رسد، ایجاد بستری مناسب در جهت بروز ظرفیت های موجود و تشکیل ظرفیت‌های جدید است. از این روی رویدادهای علمی و تخصصی گوناگون، علاوه بر ایجاد زمینه تحقق این مسائل، می‌توانند موقعیتی مناسب برای ایجاد هم‌فکری و تبادل دیدگاه‌ها محسوب گردند. پس از برگزاری اولین دوره کنفرانس در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ اینک دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی رستوک آلمان مفتخر است در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ در راستای تولید، توسعه و انتشار دستاوردهای نوین میزبان پژوهشگران پیشرو باشد.