تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/11/23

باتوجه به درخواست پژوهشگران محترم مهلت ارسال مقالات به کنفرانس تا ساعت ۱۲ شب ۲۴ بهمن ماه تمدید گردید. لازم به ذکر است این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.